CČSH

Ďáblice

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Náboženská obec Praha 8 - Ďáblice

Požehnán buď ten, který doufá v Hospodina. Bude jako strom zasazený u vody, kam zapustil své kořeny.
Kniha Jeremiáš kap. 17
Ne jenom chlebem bude živ člověk …..
Matoušovo evang. kap. 4
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.
Kniha Přísloví kap. 2
Stacks Image 94

Bohoslužby březen a duben 2017

Jste vítáni!

6. listopad – bohoslužby - Ďáblice 9.00, Vyšehrad 10.00
5. březen – bohoslužba - Vyšehrad 10.00
12. březen – bohoslužba - Ďáblice 9.00 (s hudeb. doprovodem)
19. březen – bohoslužba - Hostivice 14.00
26. březen – bohoslužby -
Ďáblice 9.00, Hostivice 14.00
2. duben – bohoslužba - Vyšehrad 10.00
9. duben – Květná neděle -
Ďáblice 9.00 (pobožnost s hudeb. doprovodem)
14. duben – Velký pátek -
Ďáblice 7.00 (pobožnost)
16. duben – Hod Boží velikonoční Ďáblice 9.00, Hostivice 14.00
23. duben – bohoslužba - Hostivice 14.00
30. duben – bohoslužby -
Ďáblice 9.00, Hostivice 14.00
Site logo
CČSH
© 2015 Jiří Stejskal Napište webmasterovi!